z ostatniej chwili

System naczyń połączonych

Kwiecień 29, 2014 | by demos

 

1) pod koniec kwietnia Dom Maklerski IDM opublikował raport w którym oszacował że koncern Agory w tym roku przyniesie 13 milionów złotych straty.

2) całkowity koszt emisji (bez produkcji) dwóch rządowych spotów to mniej więcej taka sama kwota.

Wystarczy sobie teraz połączyć punkt jeden i punkt dwa i wyjdzie nam jak w praktyce wygląda układ naczyń połączonych, gdzie w zamian za „przychylność dla władzy” władza może jednym tylko „zleceniem” poprawić roczny wynik finansowy całej firmy.

Jak wiadomo to właśnie Agora jest głównym beneficjentem reklam/ogłoszeń zlecanych przez rząd, samorządy czy nawet sądownictwo (nakaz publikacji na łamach GW itp).

I oczywiście nikt tutaj nie widzi problemu że czwarta władza (media) jest praktycznie utrzymywana przy życiu przez tych którym ta czwarta władza powinna patrzeć na ręce


Czytaj także: